Posts tagged סודיות

על צנזורה, אתיקה וספרנים

אם נתקלתי בתרומת ספרים שהספרייה קיבלה, בספר עם טיפים לחיי מין טובים יותר, עליי  להכניס  את הספר לאוסף הספרייה או לא?

וספר על קריאה בכפות הידיים – להכניס לספרייה או לא ?

ספר שנכתב ע"י ארגון  שנחשב כפוליטי קיצוני , להכניס לספרייה או לא?

מדיי פעם אני נתקלת בדילמות שכאלו .

בתור ספרנים בספרייה אקדמית, יש לנו את הזכות , או בעצם –  את החובה , לברור  ולבחור איזה ספרים להכניס לספרייה.

השיקולים שעומדים לנגד עינינו הם בראש ובראשונה  אמינותו של הספר,(כלומר ספר אקדמי שמבוסס על מקורות מידע אקדמיים ומוסמכים) , בהמשך מתייחסים להתאמתו של הספר  למקצועות הנלמדים והנחקרים במכללה  וכמו כן אני מנסה לבחור ספרים שעשויים להתאים  בצורה ישירה יותר או פחות  לעבודות גמר של סטודנטים במכללה. (יש עוד מגוון רחב של שיקולים שלא  ארחיב עליהם את הדיבור  הפעם)

בנוסף לכל אלו  עומד לנגד עינינו הקוד האתי של ספרני ישראל שהסעיף המרכזי בו דן בסוגייה של מניעת צנזורה, כלומר  , לא נפסול  הוספת ספר לאוסף הספרייה בעקבות עמדותינו האישיות כלפי הנושא , או מסיבות שהנושא עלול להיות שנוי במחלוקת.

הקוד האתי של הספרנים מכיל גם סעיף שעוסק בנושא של שמירת סודיות הקורא.  אנחנו לא יכולות  לספר לקוראים או לכל גורם אחר  איזה ספר השאיל קורא מסוים, או איזה מידע חיפש.

סיטואציה אופיינית שבה אני  נתקלת בנושא של  שמירת סודיות  היא כאשר ישנו ספר מאוד מבוקש שכל עותקיו מושאלים. הסטודנטים עושים הזמנות ולצערנו יש סטודנטים שבאופן מודע  ומכוון לא מחזירים את הספר בזמן.  וכך יוצא מצב שנותרים סטודנטים ללא ספר לקראת מבחן או הגשת עבודה. הסטודנטים פונים אלינו בבקשה שנאמר להם מי השאיל את הספר כדיי שיוכלו להתקשר אליהם  ולבכות /לנזוף/לנסות לשכנע או כל דבר אחר…. אנחנו כמובן לא יכולות למסור את המידע הזה! (אך כמובן שעושות כל שביכולתנו שהסטודנטים  ישיגו  את הספר שהם זקוקים לו).

הקוד האתי של ספרני ישראל מכיל עוד סעיפים רבים ומי מכם שמעוניין לקרוא אותו במלואו מוזמן להיכנס לקישור הבא שמפנה אל ספריית בית אריאלה בתל אביב,  אשר פרסמה באתר האינטרט שלה  את מסמך הקוד האתי .

Leave a comment »