Posts tagged יחסי ספרניות-מרצים

"נקמת הדוקטורים" (מבוסס על סיפור אמיתי)

*נא לקרוא את האמור  בנימה הומוריסטית

מעשה שהיה כך היה  ,

 פעם בשנתיים, הספרייה מבקשת מחברי הסגל להביא אל הספרייה   את הספרים שהשאילו במשך השנים מהספרייה, לצורך בדיקת  מלאי, ביקורת וכד'.

הקיץ הזה , היה השנה שבה הספרייה פנתה לחברי הסגל.

יום אחד, בעודי יושבת בספרייה, הגיעו שני דוקטורים (נקרא להם : דוקטור א' ודוקטור ב')  מאחד החוגים המבוקשים במכללה והתלוננו על מר גורלם  ועל התלאות שהספרייה מעבירה אותם בסחיבת הספרים מביתם . הדוקטורים ניסו לפנות אל ליבי הצעיר והרך ולהמתיק את גורלם.

בנחישות אך בחביבות הסברתי להם  את החשיבות שהספרייה מייחסת לנושא וכי לא ניתן לוותר על גזר הדין שנחרץ עליהם. הדוקטורים החביבים נראו מאוכזבים במקצת אך התמודדו עם המצב .

מספר שבועות לאחר מכן, הדוקטורים החביבים חזרו אל הספרייה כשעל גבם  נושאים בגבורה את הספרים שהשאילו. כבר מרחוק הבחינו בחיוך שהתפשט על פניי בעקבות שמחתי על שיתוף הפעולה שלהם.

דוקטור א' פנה אליי , דוקטור ב' פנה אל ספרנית אחרת שישבה לצידי.

תוך כדיי החזרת הספרים ,הקפידו להדגיש את מורת רוחם  מהנושא  ואת הכוחות הגדולים שנדרשו לגייס בכדיי להחזיר את הספרים.  כמו  כן ,הביעו  מחאה כי  אני ,הספרנית , הפעלתי עליהם כישוף  שגרם להם לבצע את  דבר החזרת הספרים  מבלי שהתכוונו לכך   ( הכל בהומור  וברוח טובה כמובן  !).

דבר הוביל לדבר , ונפלט מפי  שבקיץ הקרוב אני עומדת ללמוד בקורס אותו יעביר דוקטור א' . מיד  כשהדוקטורים החביבים  שמעו את הדבר, אור ניצת בעיניהם , והם הבטיחו כי זו תהייה שעת הנקמה שלהם בספרניות בכלל ובי בפרט . הם  ניסו להחליש את רוחי תוך הבטחה כי יעמידו אותי בפני מכשולים וסבל רב  ( שוב- הכל ברוח טובה! ) אך אני לא נשברתי וציינתי כי  אני אעמוד איתנה מול  התלאות  .

אז השבוע מתחיל סמסטר קיץ ובעוד מספר ימים  אכנס לכיתתו של דר א ' (שם בדוי- השם המלא שמור במערכת…) חמושה בליוויי  ספרנית נוספת.

פה נגמר הפרק הראשון  , או פרק המבוא , של חוויותיי  מסמסטר קיץ .

ובנימה  רצינית,

אאחל לכל הסטודנטים והמרצים סמסטר קיץ מהנה ופורה

Leave a comment »